• Symposium_PL

Sympozja Krzyżowa-Music 2018


Wieczory dyskusyjne poświęcone historii kultury i współczesności w ramach Krzyżowa-Music


W roku 2018 kuratorami sympozjum byli Robert Żurek, członek zarządu Fundacji Krzyżowa oraz Alexey Stadler, wiolonczelista Krzyżowa-Music. Sto lat po zakończeniu I wojny światowej, której rezultatem była reorganizacja Europy, odrodziło się państwo polskie.

Uczestniczyli w nim muzycy tacy jak Ignacy Paderewski i Mieczysław Karłowicz, których dzieła znajdowały się w tegorocznym repertuarze koncertów i którzy byli bohaterami sympozjów 2018. Kolejna, niszczycielska wojna światowa, a sto lat później zagrożona nowo powstała Europa była tematyką drugiego sympozjum. Uczestniczący w nim muzycy, jako wszechstronni artyści pracujący ponad granicami rozprzestrzeniającego się nacjonalizmu zadali sobie pytanie: "Czy muzyka może być w dzisiejszych czasach apolityczna?"

Przy życzliwym wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.

 

Sympozjum „1918“
Wtorek, 14 sierpnia 2018 r., 19:30
Krzyżowa, Pałac, Sala Balowa,
Wstęp bezpłatny

 

Sympozjum „2018“
Wtorek, 21 sierpnia 2018 r., 19:30
Krzyżowa, Pałac, Sala Balowa,
Wstęp bezpłatny