• Symposium_PL

Sympozja Krzyżowa-Music 2017


Wieczory dyskusji w ramach programu Krzyżowa-Music. Kurator: Moritz von Bredow i Frank Harders-Wuthenow


Festiwal, to nie tylko koncerty: Uczestnicy Krzyżowa-Music znajdą również czas na rozważania i przemyślenia nad tym, jaką drogę powinni obrać i jaką rolę przyjmować artyści w świecie, który staje się coraz bardziej skomplikowanym. Służyć temu będą wystawy i sympozja poświęcone takim tematom, jak “Muzycy na emigracji” oraz “Muzyka a ruch oporu”. Spotkania odbywać się będą w Krzyżowej, historycznym miejscu, będącym symbolem polsko-niemieckiego pojednania oraz oporu wobec nazistowskiego terroru.

Mile widziany a wręcz pożądany jest aktywny udział publiczności w dyskusji. Ku pamięci – właśnie w takim miejscu jak Krzyżowa i właśnie w trakcie tego europejskiego festiwalu muzycznego zrzeszającego młodych ludzi i muzyków z całej Europy. Przy życzliwym wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.

 

„Muzycy na emigracji“ Sympozjum
Wtorek, 15 sierpnia 2017 r., 19.30
Krzyżowa, Pałac, Sala Majowa, Wstęp: wolny

Moritz von Bredow oraz monachijski muzykolog prof. dr Wolfgang Rathert przybliżą losy poszczególnych muzyków na emigracji w okresie narodowego socjalizmu. Tego wieczoru głos zabiorą świadkowie tamtych czasów i przedstawią życiorysy muzyków, których życie dramatycznie zmieniło się poprzez ucieczkę i wysiedlenie. Tematem dyskusji będzie również ich wpływ na świat muzyki w krajach, w których zostali przyjęci.

Całe wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

 

„Muzyka a ruch oporu“ Sympozjum
Wtorek, 22 sierpnia 2017 r., 19.30
Krzyżowa, Pałac, Sala Balowa, Wstęp: wolny

Andrzej Szpilman, syn prześladowanego przez nazistów kompozytora i pianisty Władysława Szpilmana, odczyta w obecności swojej matki, Haliny Szpilman, ich poruszającą autobiografię. Ten wieczór będzie moderowany przez Franka Harders-Wuthenowa, który w zamku Krzyżowej przedstawi swoją wystawę pt: „Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945”. Oprawą wieczoru będą utwory fortepianowe Chopina i Szpilmana.

Całe wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.