• Symposium_PL

Sympozja Krzyżowa-Music 2017


Ponadczasowe temat „Muzycy na wygnaniu” i „Muzycy w ruchu oporu” towarzyszyły i uzupełniały festiwal w Krzyżowej w dwa wieczory nie tylko w sierpniu w 2017 roku, ale i w 2015 i 2016 roku. Siedemdziesiąt lat po zakończeniu drugiej wojny światowej uwaga skierowana została na muzyków, których życie, rozwój osobisty i artystyczny, nie mógł już rozwijać się po roku 1933 w oczekiwanym kierunku.

Muzyczno-historyczne wykłady i lektury autorskie tworzyły ramy dyskusji w obecności ważnych współczesnych świadków. W dwa wieczory w 2017 roku publiczność została aktywnie zaangażowana. Sympozja zostały wsparte przez Fundację Konrada Adenauera.

 

„Muzycy na emigracji“ Sympozjum
Wtorek, 15 sierpnia 2017 r., 19.30
Krzyżowa, Pałac, Sala Majowa, Wstęp: wolny

Dr. Moritz v. Bredow i muzykolog z Monachium Prof. dr. Wolfgang Rathert poprowadzili wieczór dyskusyjny o muzykach na wygnaniu w czasach narodowego socjalizmu. Przybyci muzycy, Szmuel Ashkenasi i Charles Neidich, zabierali głos jako świadkowie tamtych czasów. Omówiono życiorysy muzyków, których życie zmieniło się diametralnie podczas ucieczki i wydalenia. Podczas tego wieczoru zostało również podjęte dyskusji to, w jaki sposób te wydarzenia wpłynęły na ich życie muzyczne i ich style interpretacji utworów. 

„Muzyka a ruch oporu“ Sympozjum
Wtorek, 22 sierpnia 2017 r., 19.30
Krzyżowa, Pałac, Sala Balowa, Wstęp: wolny

Andrzej Szpilman, syn narodowego socjalisty prześladowanego pianisty i kompozytora Władysława Szpilmana, odczytał w obecności swojej matki Haliny poruszającą autobiografię swojego ojca. Wieczór poprowadził Frank Harders-Wuthenow, który również przygotował swoją wystawę w Zamku Krzyżowej na temat "Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945". Utwory fortepianowe Chopina i Szpilmana, zagrane przez Julię Kociuban oprawiły wieczór. Wieczór ten poprzedził pokaz filmu "Pianista" Romana Polańskiego.