• Symposium_PL

Sympozjum Muzycy na Emigracji


Wieczory dyskusji w ramach programu Krzyżowa-Music. Kurator: Moritz von Bredow


Dwa wieczory tegorocznego festiwalu Krzyżowa-Music uzupełni seminarium na ponadczasowy temat „Muzycy na Emigracji”. Siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej szczególna uwaga poświęcona jest muzykom, których życiorysy zmieniły się wskutek wydarzeń roku 1933. Referaty na temat historii muzyki, jak również odczyty autorskie wprowadzą do dyskusji z udziałem ważnych świadków wydarzeń historycznych.

Mile widziany a wręcz pożądany jest aktywny udział publiczności w dyskusji. Ku pamięci – właśnie w takim miejscu jak Krzyżowa i właśnie w trakcie tego europejskiego festiwalu muzycznego zrzeszającego młodych ludzi i muzyków z całej Europy. Przy życzliwym wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.
wtorek, 16 sierpnia 2016,
godz. 19.30
Sympozjum: "Muzycy na Emigracji I – Żyć dalej I"
Krzyżowa, Pałac, Sala Majowa


Życie i twórczość europejskich muzyków na emigracji w wyniku terroru nazizmu Wstęp wolny
wtorek, 23 sierpnia 2016,
godz. 19.30

Sympozjum: "Muzycy na Emigracji – Żyć dalej II"
Krzyżowa, Pałac, Sala Majowa


Rozmowa z mieszkającą w Bostonie pianistką Veronicą Jochum von Moltke, bratową Helmutha Jamesa von Moltke
 Wstęp wolny