• Generic_ALL_1
  • Generic_ALL_2
  • Generic_ALL_3
  • Generic_ALL_4
  • Generic_ALL_5

Krzyżowa-Music: Warsztaty

W położonej w sercu Europy Krzyżowej, w miejscu, w którym zbiega się wiele wątków historii naszego kontynentu, spotkają się wybitne osobistości świata muzyki i wyselekcjonowane grono najbardziej obiecujących talentów europejskiej muzyki klasycznej. W nieskrępowanej atmosferze muzycy będą wspólnie zgłębiać wybrane dzieła oraz opracowywać program koncertów letnich, jak i jesiennego tournée.


Mistrzowie Krzyżowa-Music
Wybitne osobistości ze świata muzyki zadeklarowały swoje zaangażowanie w projekt, by w Krzyżowej prowadzić młode talenty jako mentorzy i partnerzy muzyki kameralnej. Razem z nami będą m.in. Jacques Ammon, Shmuel Ashkenasi (former member of the "Vermeer Quartet"), Jean-Efflam Bavouzet, Andrei Bielow, Krzysztof Chorzelski ("Belcea Quartet"), Viviane Hagner, Veronica Jochum von Moltke, Midori, Eckart Runge ("Artemis Quartet"), Erik Schumann, Judith Serkin i Clemens Trautmann.


Wschodzące gwiazdy: Juniorzy Krzyżowa-Music
Dzięki Krzyżowa-Music 30 wysoce utalentowanych muzyków (juniorów) otrzyma szansę na niemal trzytygodniową praktykę, wymianę pokoleniową i wspólne koncerty z uznanymi na świecie muzykami, którzy posiadają ogromne doświadczenie jako soliści i pedagodzy (mistrzowie). Wszystko to w atmosferze skupienia w odizolowanej od miejskiego zgiełku Krzyżowej.


Selekcja Juniorów 
Po nadesłaniu zgłoszeń juniorzy zostaną wyłonieni przez jury, w skład którego wchodzą mistrzowie. Szczególnie wyróżniający się juniorzy będą mieli możliwość ponownego udziału w projekcie. Specjalne stypendia ułatwią im udział w przedsięwzięciu.


Realizacja
Ideą projektu Krzyżowa-Music jest umożliwienie wysoce utalentowanym, młodym muzykom praktyki oraz wymiany poglądów i doświadczeń z muzykami klasy światowej. Poprzez wspólne występy owoce ich intensywnej pracy pozwolą im dotrzeć do nowej, szerszej publiczności. Wszystko to będzie się działo w dolnośląskiej Krzyżowej – miejscu położonym w sercu Europy, w którym zbiega się wiele wątków historii naszego kontynentu.


Ramy czasowe
Warsztaty Krzyżowa-Music odbędą się od 12 do 27 sierpnia 2017 r. Następnie będą miały miejsce koncerty letnie na Dolnym Śląsku, a we wrześniu wybrani uczestnicy warsztatów rozpoczną europejskie tournée.


Zgłoszenia
Minął termin składania zgłoszeń na rok 2016. Informacje dotyczące nadsyłania podań na rok 2017 zostaną podane do wiadomości w grudniu bieżącego roku.