• Welcome_PL

Słowo wstępne Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego


Słowo wstępne Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, Patrona Krzyżowa-Music


Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością objąłem patronatem — wraz z moim niemieckim kolegą -II edycję projektu „Krzyżowa-Music: Muzyka dla Europy". Doceniam tę cenną inicjatywę, która oprócz wymiaru polsko-niemieckiego ma również charakter międzynarodowy.

Określenie muzyki jako języka uniwersalnego, łączącego ludzi ponad wszelkimi podziałami jest powtarzane tak często, że może zabrzmieć banalnie. Jednak trudno jest uciec od podobnej refleksji na temat istoty muzyki, szczególnie gdy chodzi o projekt, w którego nazwie pojawia się odwołanie do symbolicznego miejsca w historii Polski i Niemiec.

Czytaj więcej...

Słowo powitalne Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych Sigmara Gabriela


Słowo powitalne Ministra Spraw Zagranicznych Sigmara Gabriela w związku z projektem „Krzyżowa-Music: Muzyka dla Europy”


Krzyżowa to o wiele więcej niż tylko miejsce na mapie, gdzie się wspólnie muzykuje. Krzyżowa stanowi wzór i przykład mentalności sprzeciwiającej się przemocy i terrorowi oraz angażującej się na rzecz pojednania i humanitaryzmu w europejskim duchu. Za godny pochwały uważam w związku z tym fakt, że w tutejszym programie muzycznym doceniono także utwory tak zwanych „zakazanych” i częściowo zapomnianych już kompozytorów. Dzięki towarzyszącym koncertom sympozjom poświęconym takim tematom jak „Muzycy na Emigracji” oraz „Muzycy w ruchu oporu” zbliżają się Państwo do tematu jeszcze na innej, dyskursywnej płaszczyźnie. Muzyka i jej siła łączenia narodów znajdują się zatem w samym centrum uwagi projektu „Krzyżowa-Music”.

Czytaj więcej...