• Inspiration_UK_7

Nasza inspiracja: od Eugenii Schwarzwald do Krzyżowa-Music


Z Marlboro do Krzyżowej

Pomysł na umożliwienie wielkim mistrzom muzyki kameralnej gry z najlepszymi aspirującymi muzykami narodził się w Marlboro. To w uczestnikach tego festiwalu żyje twórczy duch kręgu Eugenii Schwarzwald. W tego typu spotkaniach w duchu otawrtości, wzajemnego zrozumienia i szacunku mimo różnicy doświad-czeń brało udział wielu artystów nadających ton dzisiejszej muzyce, m.in. sama Viviane Hanger. Od teraz będą się one odbywać się rówież w Krzyżowej.

← Powrót: od kręgu Eugenii Schwarzwald do Marlboro Music