• Inspiration_UK_4

Nasza inspiracja: od Eugenii Schwarzwald do Krzyżowa-Music


Krąg z Krzyżowej

Helmuth James von Moltke, wraz ze swoją żoną Freyą, był inicjatorem prac i gospodarzem spotkań grona zdeterminowanych opozycjonistów reżimu Hitlera. Ze względu na miejsce obrad członków grupy nazywa się ją Kręgiem z Krzyżowej. Demokratycznie reprezentatywny skład grupy był w czasach nazistowskiego reżimu rzeczą wyjątkową: posiadacze majątków ziemskich, liberałowie, przedstawiciele związków zawodowych, socjademokraci, naukowcy i duchowni razem rozwijali wizję przyszłości po upadku rządów Hitlera. Krąg z Krzyżowej był staraniem w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz pojednania i integracji narodów Europy.

← Powrót - krąg Eugenii Schwarzwald + + + Dalej: od kręgu Eugenii Schwarzwald do Marlboro Music →