• Inspiration_UK_3

Nasza inspiracja: od Eugenii Schwarzwald do Krzyżowa-Music


Krąg Eugenii Schwarzwald

Eugenia Schwarzwald była prekursorką zarówno w dziedzinie literatury i muzyki, jak również w edukacji kobiet. Jej zamiarem było utorowanie młodemu pokoleniu drogi do Europy bez granic. Do grona jej zwolenników należeli Helmuth James i Freya von Moltke, jak również Elias Canetti, Egon Friedell, Oskar Kokoschka, Karl Kraus, Sinclair Lewis, Adolph Loos, Karin Michaelis, Robert Musil, Arnold Schönberg, Dorothy Thompson, Egon Wellesz, Alice i Carl Zuckmayer.

← Powrót: Eugenia Schwarzwald + + + Dalej: Krąg z Krzyżowej →