• Inspiration_UK_2

Nasza inspiracja: od Eugenii Schwarzwald do Krzyżowa-Music


Eugenia Schwarzwald

Wiedeńska reformatorska pedagog i filantropka Eugenia Schwarzwald (1872 – 1940) była jednym z prekursorów życia kreatywnej Europy w pierwszej połowie XX w. W swoich szkołach, zaangażowaniu charytatywnym i międzynarodowym kręgu opiniotwórców z zakresu sztuki, nauki i polityki umożliwiała swobodne działanie i interdyscyplinarne myślenie.

← Powrót: Krzyżowa-Music + + + Dalej: krąg Eugenii Schwarzwald →