• Inspiration_UK_1

Nasza inspiracja: od Eugenii Schwarzwald do Krzyżowa-Music


Krzyżowa: inspirujące miejsce dla muzyki


To w Krzyżowej, niegdysiejszym Kreisau, w majątku rodziny von Moltke, antyhitlerowska grupa oporu skupiona wokół Helmutha Jamesa von Moltke rozwijała wizję demokratycznej i żyjącej w pokoju Europy. Aż dotąd sięgała także wizja społecznie odpowiedzialnej i kreatywnej Europy propagowana przez krąg wiedeńskiej pedag i mecenas Eugenii Schwarzwald. Również tutaj Polacy i Niemcy obchodzili w 1989 r. swoje pojednanie, by od tamtej pory razem działać na rzecz integracji kontynentu.

Od czasów przemian politycznych 1989-1990 oba narody współprowadzą w Krzyżowej Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Zarówno historia, jak i teraźniejszość Krzyżowej czynią z niej idealne miejsce, by gościć niepowtarzalne warsztaty muzyczne pod nazwą Krzyżowa Music. Dadzą one początek międzynarodowemu projektowi.

→ Dalej: od Eugenii Schwarzwald do Krzyżowa-Music