• Generic2_ALL_1
  • Generic2_ALL_2
  • Generic2_ALL_3
  • Generic2_ALL_4

Krzyżowa-Music: Festiwal

W Krzyżowej Seniorzy i Juniorzy intensywnie studiują i próbują wiele dzieł podczas warsztatów. Próby odbywają się codziennie rano od godziny 9:00 i po południu od 14:00 w Krzyżowej. Odwiedzający mogą uczestniczyć w próbach. Po warsztatach wyniki ich pracy zostaną zaprezentowane podczas wieczornych koncertów w Krzyżowej i w urokliwych zakątkach na Dolnym Śląsku. Daty i miejsca koncertów letnich można znaleźć tutaj, natomiast daty i miejsca Jesiennego Tournée 2018 tutaj.