• Generic2_ALL_1
  • Generic2_ALL_2
  • Generic2_ALL_3
  • Generic2_ALL_4

Viviane Hagner, Dyrektor artystyczna


Viviane Hagner,
skrzypce


„Zainspirowana wieloletnim uczestnictwem w festiwalu Marlboro Music oraz aktywnością w Komitecie Honorowym Fundacji im. Freyi von Moltke, odkryłam, że Krzyżowa to idealne miejsce na tego rodzaju festiwal muzyki kameralnej. Wielu moich przyjaciół ze świata muzyki, włączając mistrzów festiwalu z Marlboro, deklaruje swoje zaangażowanie w to europejskie przedsięwzięcie muzyczne.“

Weiter: Viviane...

Dyrekcja i Zespół Krzyżowa-Music


Idea połączenia i wzajemnej inspiracji kultur przez muzykę w Krzyżowej zrodziła się w 2013 r. z suggestii Viviane Hanger i współinicjatywy Matthiasa von Hülsena. Pomysł przerodził się w festiwal muzyki kameralnej Krzyżowa-Music, a z dwóch osób o jednakowej wizji powstał doświadczony zespół organizatorów:

Matthias von Hülsen, Dyrektor generalny


Matthias von Hülsen,
Dyrektor generalny


„Z ogromną radością podchwyciłem inicjatywę Viviane Hagner do organizacji Krzyżowa-Music, dla którego to przedsięwzięcia mogę przyczynić się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie zakładania i prowadzenia festiwali w Niemczech. Krzyżowa jest mi bardzo bliska i poprzez działalność w gremiach fundacji jestem jej do głębi oddany.“
 

Weiter: Matthias von...

Aleksandra Królak-Wąsowicz, Project Development


Aleksandra Królak-Wąsowicz,
Project Development


„Krzyżowa-Music to szczególnie piękne i prestiżowe przedsięwzięcie dla Krzyżowej. W zarządzaniu pozyskiwaniem funduszy dla Fundacji "Krzyżowa" na rzecz Porozumienia Europejskiego jest dla mnie przyjemnością, że mogę też dbać o pozytywny rozwój Krzyżowa-Music pod względem finansowym“.

Weiter: Aleksandra...

Paulina Natalia Schmid, Projektmanagement


Paulina Natalia Schmid,
Projektmanagement


Paulina Schmid wspiera zarządzanie Festiwalu Krzyżowa-Music. Jako absolwentka „Germanistyki Międzykulturowej”, jest obecnie na drugim roku studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie Kulturą i Turystyka Kulturowa” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Tamara Chorąży, Project Management


Tamara Chorąży
Project Management

Tamara Chorąży jest absolwentką germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zarządzania i marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem projektów partnerskich, w tym międzynarodowych z rożnych obszarów aktywności oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

 

Weiter: Tamara...

Sven Sochaczewsky, Marketing i Komunikacja


Sven Sochaczewsky,
Dyrektor Marketingu i Komunikacji


„Właśnie w tych czasach, w których Europa codziennie stawia czoła wyzwaniom, porzeba nam ludzi, którzy dają przykład przeżywania idei europejskiej. Kultura, a przede wszystkim muzyka, jest ową siłą, by ukazać Europę, która sięga poza wymiar polityki, która tworzy nowe wzorce i inspiruje. Ponieważ żyłem i w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej, zjednoczona Europa jest bliska mojemu sercu – Krzyżowa-Music tym właśnie żyje!

 

Weiter: Sven...