• Generic2_ALL_1
  • Generic2_ALL_2
  • Generic2_ALL_3
  • Generic2_ALL_4

Dyrekcja i Zespół Krzyżowa-Music


Idea połączenia i wzajemnej inspiracji kultur przez muzykę w Krzyżowej zrodziła się w 2013 r. z suggestii Viviane Hanger i współinicjatywy Matthiasa von Hülsena. Pomysł przerodził się w festiwal muzyki kameralnej Krzyżowa-Music, a z dwóch osób o jednakowej wizji powstał doświadczony zespół organizatorów:

Viviane Hagner, Dyrektor artystyczna


Viviane Hagner,
skrzypce


„Zainspirowana wieloletnim uczestnictwem w festiwalu Marlboro Music oraz aktywnością w Komitecie Honorowym Fundacji im. Freyi von Moltke, odkryłam, że Krzyżowa to idealne miejsce na tego rodzaju festiwal muzyki kameralnej. Wielu moich przyjaciół ze świata muzyki, włączając mistrzów festiwalu z Marlboro, deklaruje swoje zaangażowanie w to europejskie przedsięwzięcie muzyczne.“

Weiter: Viviane...

Matthias von Hülsen, Dyrektor generalny


Matthias von Hülsen,
Dyrektor generalny


„Z ogromną radością podchwyciłem inicjatywę Viviane Hagner do organizacji Krzyżowa-Music, dla którego to przedsięwzięcia mogę przyczynić się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie zakładania i prowadzenia festiwali w Niemczech. Krzyżowa jest mi bardzo bliska i poprzez działalność w gremiach fundacji jestem jej do głębi oddany.“
 

Weiter: Matthias von...

Dorothy von Hülsen, Project Management


Dorothy von Hülsen,
Project Manager


Lato jest dla mnie rozbrzmiewającą Krzyżową.

Weiter: Dorothy von...

Aleksandra Królak-Wąsowicz, Project Development


Aleksandra Królak-Wąsowicz,
Project Development


„Krzyżowa-Music to szczególnie piękne i prestiżowe przedsięwzięcie dla Krzyżowej. W zarządzaniu pozyskiwaniem funduszy dla Fundacji "Krzyżowa" na rzecz Porozumienia Europejskiego jest dla mnie przyjemnością, że mogę też dbać o pozytywny rozwój Krzyżowa-Music pod względem finansowym“.

Weiter: Aleksandra...

Paulina Natalia Schmid, Projektmanagement


Paulina Natalia Schmid,
Projektmanagement


Paulina Schmid jako absolwentka studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie Kulturą i Turystyka Kulturowa” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą reprezentuje i wspiera biuro organizacyjne Festiwalu Krzyżowa-Music.

Tamara Chorąży, Project Management


Tamara Chorąży
Project Management

Tamara Chorąży jest absolwentką germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zarządzania i marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem projektów partnerskich, w tym międzynarodowych z rożnych obszarów aktywności oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

 

Weiter: Tamara...

Sven Sochaczewsky, Marketing i Komunikacja


Sven Sochaczewsky,
Dyrektor Marketingu i Komunikacji


„Właśnie w tych czasach, w których Europa codziennie stawia czoła wyzwaniom, porzeba nam ludzi, którzy dają przykład przeżywania idei europejskiej. Kultura, a przede wszystkim muzyka, jest ową siłą, by ukazać Europę, która sięga poza wymiar polityki, która tworzy nowe wzorce i inspiruje. Ponieważ żyłem i w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej, zjednoczona Europa jest bliska mojemu sercu – Krzyżowa-Music tym właśnie żyje!

 

Weiter: Sven...

Isabella Guzy, asystentka dyrekcji artystycznej


Isabella Guzy, asystentka dyrekcji artystycznej

"Krzyżowa-Music oferuje m.in. dwa istotne aspekty, które są dla mnie niesamowicie ważne: Po pierwsze czerpanie wiedzy i inspiracji od siebie nawzajem. Wspaniali muzycy spotykają się, aby wspólnie muzykować i uczyć się od siebie. Dzięki temu, poza muzyczną relacją, nawiązują się niezwykłe więzi międzyludzkie, co ma pozytywny wpływ na grę oraz emocje podczas koncertów. Drugim znaczącym aspektem jest rodzinna atmosfera, która panuje nie tylko wśród muzyków, ale wśród wszystkich uczestników, jak i zespołu organizacyjnego. Czas festiwalu jest dla mnie bardzo wzbogacający, dlatego bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego festiwalu.“

 

Weiter: Isabella...